Skip to main content

Anbefalt litteratur

Hovedpersonen bak ACT og RFT, Steven Hayes, har laget et dokument som inneholder anbefalt litteratur og trening for terapeuter. Dokumentet oppdateres jevnlig i forhold til ny aktuell litteratur. Dokumentet kan lastes ned her: http://www.contextualscience.org/steve_hayes.

På norsk finnes det en oversiktsartikkel om ACT skrevet av B.Holden, publisert i Tidskrift for norsk psykologforening, som ligger fritt tilgjengelig på nett her http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=31146&a=2&sok=1.

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.