Skip to main content

ACT in Norwegian (ACT på norsk)

Resources in Norwegian


Hei alle norske ACT/RFT/funksjonell kontekstualisme interesserte!

En norsk seksjon her på ACBS sine er et forsøk på, og håp om, å få løftet norsk kunnskap, interesse og ressurser frem i lyset. 

Om nettsiden
Jeg vil først bare minne om hvilken enorm informasjonsressurs denne nettsiden er (www.contextualscience.org). Riktignok er det aller meste av innholdet på engelsk og du må være medlem av ACBS for å få tilgang til alle nedlastinger, men til gjengjeld bestemmer du selv hvor mye du er villig til å betale i medlemsavgift, avhengig av hvor mye du synes medlemskapet er verdt for deg! Følg denne linken for å lese om medlemskap: http://www.contextualscience.org/join. Som medlem vil du ha tilgang til det meste av ACT/RFT-litteratur som er publisert i artikkelformat, i tillegg til en del bok-kapittler.

Noe av det særegne for ACBS generellt og som også gjelder ACT, er at en av grunnverdiene er å gjøre kunnskapen så åpen og lett tilgjengelig som mulig. Derigjennom verdibasert medlemsavgift, mengder av både klinisk og forskningsrettet materiale uten rettighetsrestriksjoner eller lisenskrav, fravær av tungvinte og kostbare pålagte utdanningsprosedyrer og spesielle praktiseringslisenser. Håpet er at dette legger til rette for en mer progressiv vitenskap og tilnærming ovenfor den menneskelige tilstand. ACBS ønsker å skape et åpent, lett tilgjengelig og vitenskapelig basert felleskap.

Om å lære ACT
Det er ikke til å komme utenom at det å få en god teoretisk forståelse av ACT krever en god del av den interesserte, særlig fordi ACT er basert på en filosofi og teori som for mange er ukjent, og fordi det vil kreve at man setter seg inn i en (for de fleste) ny terminologi. En god praktisk forståelse for, og anvendelse av ACT vil man neppe få uten å ha deltatt på relevante ACT-kurs, workshops eller veiledning, men til gjengjeld har studier vist at man kan praktisere effektiv ACT uten en dybdeforståelse av teorien bak (RFT). Synes du ACT er interessant, men vanskelig å sette seg inn i, er mitt råd å hoppe over de delene av litteraturen som virker for vanskelig og isteden lese mer av det som fenger deg. Siden kan du gå tilbake og prøve mer av det som var vanskelig, og fortsette og hoppe frem og tilbake mellom vrien og mindre vrien lesning. Sist, men ikke minst, kan jeg ikke anbefale varmt nok det å delta på en opplevelsesbasert ACT-workshop. Det er en glimrende anledning til å bli kjent med hva ACT er. Kelly Wilson, en av hovedpersonene bak ACT har sammenlignet det med å lære seg ulike farger; ingen teoretisk forståelse er tilstrekkelig for å lære seg å skille mellom ulike farger, man er nødt til å ha direkte erfaring med de. 
Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål (eller informasjon) i forhold til ACT.

Vennlig hilsen
Trym Nordstrand Jacobsen
e-mail meg her
Tlf: 99786265

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.