Vragenlijsten

Printer-friendly version

In het Nederlandse taalgebied is een vertaling gemaakt van de AAQ-II. Deze is onderzocht in een Nederlandse populatie. Onderstaand is de AAQ-II te vinden als attachment evenals het manuscript van het artikel dat ter publicatie is aangeboden aan het tijdschrift Gedragstherapie. Het is mogelijk dat het manuscript nog de nodige aanpassingen zal ondergaan voor het gepubliceerd kan worden.
Wanneer u het manuscript of gedeelten van de inhoud ervan wilt gebruiken verzoeken wij u contact op te nemen met de auteurs.

Ook vindt u in de attachment een thesis geschreven in het kader van een masteropleiding over de AFQ en een nederlandse vertaling van de AFQ. Wanneer u dit materiaal wilt gebruiken wordt u verzocht contact op te nemen met Ronald Blokzijl

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.