Skip to main content

Sweden

ACT Peer Consultation Group for Sweden

Format of the Group
Swedish Speaking

Membership
Swedish speaking, member of the Swedish Chapter.

Meeting Information
Every forth Monday in the month starting January 23rd 2023.
Time: 19-20:30 Swedish time

Contact Information
Thor Bengtsson, President of the Local Swedish Chapter
thor.bengtsson+acbssweden@gmail.com


Vi träffas med jämna mellanrum (tiderna för våren 2023 kommer längre ner) digitalt.
Deltagandet är gratis och bara tillgängligt för medlemmar i ACBS Sweden.
För att behålla en trygg atmosfär tar vi oss rätten att stänga tillträdet till gruppen när det blir för många (Internationellt brukar max 8 per möte vara lagom).
Vi respekterar varandra och pratar aldrig om det någon har delat med sig av i mötet utanför mötet.

Varje möte varar 90 minuter och bygger på aktivt deltagande från alla och vi hjälper alla att förstå strukturen. Men i stort sett går det ut på följande:

  • Välkommen
  • En person utses som håller i tidsramar och struktur
  • En deltagare håller en kort mindfulnessövning
  • Alla ger positiv återkoppling
  • Två personer träder fram, en som tar en "terapeutroll" och en som tar en "klientroll". Den som tar klientrollen pratar om riktiga problem den själv upplever, det vill säga "real play".
  • Första rundan varar ca 15 minuter, då leder samtalet fram till där klienten "fastnar".
  • Efteråt en runda med positiv återkoppling från alla.
  • Andra rundan prövar terapeuten en intervention. Ibland kan vi byta så att en annan får vara terapeut om terapeuten vill det.
  • Slutligen en tredje runda med positiv återkoppling.

Det går att läsa mer om konceptet här.

Datum för våren 2023, alla datum är tiden 19-20:30:
23/1
27/2
27/3
24/4
22/5
26/6
 

Observera att tryckfelsnisse har varit framme, det är ju fjärde MÅNDAGEN vi siktar på att ses. Nya datum här!

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.