Skip to main content

Eisenbeck, N., Schlosser, K.K., Szondy, M., & Szabó-Bartha, A. (2016). Elfogadás és Elköteleződés Terápia: Elméleti háttér és gyakorlati alkalmazások.

APA Citation

Eisenbeck, N., Schlosser, K.K., Szondy, M., & Szabó-Bartha, A. (2016). Elfogadás és Elköteleződés Terápia: Elméleti háttér és gyakorlati alkalmazások. [Acceptance and Commitment Therapy: Theoretical background and practice]. Psychiatria Hungarica, 31(3):239-247. PMID: 27852969. [Article in Hungarian] Retrieved from http://www.mptpszichiatria.hu/folyoirat.aspx?web_id=&tmi=0&f=1&an=1617# 

Publication Topic
ACT: Conceptual
Publication Type
Article
Language
Hungarian
Keyword(s)
Acceptance and Commitment Therapy, Elfogadás és Elköteleződés Terápia, Hungary, Hungarian
Abstract

Az Elfogadás és Elköteleződés Terápia (Acceptance and Commitment Therapy; ACT) egyike a modern, úgynevezett harmadik generációs viselkedésterápiás irányzatoknak. Ezek közül napjainkban messze legsikeresebb az ACT, mind a terapeuták számát, mind pedig a vele kapcsolatos tudományos kutatások mennyiségét és minőségét tekintve. Az ACT sajátossága, hogy elméleti és filozófiai alapjai explicit módon megfogalmazottak, s terápiás beavatkozásainak kialakítása is ezek mentén történt. Pszichopatológiai modellje azon az elképzelésen alapul, hogy nagyrészt a személy saját gondolatainak és érzéseinek kontrollállási törekvései vezetnek pszichés zavarokhoz. Azt vallja, hogy az emberi szenvedés és a különböző mentális problémák forrása a személy úgynevezett pszichés rugalmatlansága: a belső élmények szabályozására való merev törekvés, egy teljes, személyes értékekre és hosszú távú célokra koncentráló élet kialakítása helyett. Ennek megfelelően az ACT klinikai munkájának középpontjában a nem kívánatos belső élmények elfogadása, azok viselkedésre kifejtett hatásának csökkentése és egy jelentésteli élet kialakítása áll. A jelenlegi cikk célja átfogó képet adni az ACT-ról: annak elméleti hátteréről, klinikai eszköztáráról és eredményességéről. A tanulmány végén helyet kapott a módszer magyarországi helyzetének rövid bemutatása is.

The Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is one of the modern, so-called third-wave behavioural therapies. Among them the most successful is ACT, both in the number of therapists and respective scientific research. ACT's theoretical and philosophical background is described explicitly and its therapeutic interventions were developed according to this philosophy. Its psychopathological model is based on the idea that mainly the person's regulatory efforts of their own thoughts and feelings lead to psychological problems. That is, the source of human suffering and various psychological problems is the so called psychological inflexibility: control attempts of private events instead of living a life based on personal values and long-term goals. Therefore, clinical work in ACT focuses on the acceptance and defusion of the unwanted inner experiences and on the development of a meaningful life. The present article aims to provide a comprehensive description of ACT in Hungarian: its theoretical background, clinical techniques, and efficacy. At the end of the article, the state of ACT in Hungary will also be briefly discussed.