کاربرد اکت در درمان مشکلات کودکان: مقاله ترجمه شده

Printer-friendly version

   این نوشته ترجمه مقاله زیر می باشد که اصل مقاله را از پیوست می توانید انلود کنید:

acceptance and commitment therapy for children: a systematic review of intervention studies

.مجموعه نوظهوری از پزوهش ها درباره کاربرد اکت در درمان مشکلات بزرگسالان، با بررسی آنالیز داده و اثربخشی اکت در درمان، در حال رشد است

این درحالی است که پژوهش های تجربی به نسبت کمتری درباره گروه سنی کودکان انجام شده است. در چند سال گذشته تمایل به تحقیق درباره اثربخشی درمان اکت بر روی کودکان آغاز شده است.

.یک بررسی ساختارمند در بین مقالات منتشر شده و منتشر نشده که موضوع تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر روی کودکان داشته باشد، انجام شده است

جستجو در پایگاه داده های زیر به همراه سایت انجمن علوم بافتاری را در تاریخ دسامبر ۲۰۱۴ انجام دادیم:

Psyclnfo, PsycArticles, PsycExtra, Proquest

 این پایگاه های داده به عنوان فهرست مرجع و قابل استناد برای جستجوی مقالات انجام شده در نظر گرفته شد. معیارهای برای گستردگی جستجو و ورود پژوهش های به این جستجو در نظر گرفته شد. کیفیف روش شناسی در تحقیقات رو ارزیابی کرده و در نهایت یک رویکرد تلفیقی برای جستجو را لحاظ کردیم. 

۲۱ تحقیق که شامل ۷۰۷ کیس بود در این پزوهش که معیارهای مطالعه ما رو داشتند، وارد شدند. 

در نهایت با توجه به محدودیت ها و نقاط ضعف مطالعات انجام شده در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که  نیاز به پژوهش های کامل تری وجود دارد و اکت می تواند یک گزینه درمان جایگزین برای افراد جوان تر و گروه سنی بالاتر باشد.

ترجمه خلاصه شده: سهراب دلشاد

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.