Nederlandstalige literatuur over derde generatie gedragstherapie (uitgezonderd ACT)

Printer-friendly version

ARTIKELEN OVER DE DERDE GENERATIE GEDRAGSTHERAPIE
*D. Hermans (2002) Boekbespreking: A. Wells (2000) Emotional disorders and metacognition. Innovative cognitive therapy. Gedragstherapie, 35, 353-356
*H. de Mey (2001) Nieuwe ontwikkelingen in de gedragsanalyse na(ar) Skinner. Gedragstherapie, 34, 133-152
*A. Hafkenscheid (1999) Boekbespreking: Daniel W. Bork (1993) Het cognitieve tijdperk voorbij: Weerzien met B.F. Skinner. B.F. Skinner: a life. Gedragstherapie, 32, 143-156.
*J. Kabat-Zinn (2005) Aandachtgerichte interventies in hun context: verleden, heden en toekomst. Toegang tot de Psychotherapie Internationaal, 3, 224-250
*K. A. Woodberry, A. G, Mitchell & J.Indik (2004) Gezinstherapie en dialectische gedragstherapie bij adolescenten: voorstel tot een klinische synthese. Toegang tot de Psychotherapie internationaal, 4, 349-370.
*A.E. Burger (1993) Boekbespreking: Robert J. Kohlenberg & Mavis Tsai, Functional Analytical psychotherapy: creating intense and curative therapeutic relationships. Gedragstherapie, 26, 139-145.
*S. Bogels (2003). Boekbespreking: Z.V. Segal, J.M.G. Williams en J.D. Teasdale (2002) Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. Gedragstherapie, 36, 57-60.
*G. Schurink ( 2004) Forum: Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie: een methode die past in het domein van de cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie, 37 (3), 207-214.
*P. Wippoo (2004) Forum: Mindfulness en gedragstherapie. Gedragstherapie, 37 (3), 215-218.
*A. Hafkenscheid (2004). Forum: Functional Analytic Psychotherapy (FAP): een leertheoretisch kader om het psychotherapeutische proces te begrijpen en te beïnvloeden. Gedragstherapie, 37 (3), 219-224.
*E.J. Vugts (1999) De therapeutische relatie als gedragstherapeutisch instrument. Gedragstherapie, 32 (1), 187-203.
W. Follette, A. Naugle en G. Callaghan (1998) De therapeutische relatie als middel tot verandering: een radicaal behavioristische interpretatie. Toegang tot de Psychotherapie Internationaal, 5 (3), 263-287.
*R. Kohlenberg S. Hayes en M. Tsai (1996). Radicaal-behavioristische psychotherapie: twee hedendaagse voorbeelden. Toegang tot de Psychotherapie Internationaal, 1 (1), 65-89.
*Schurink G. (2006) Mindfulness: integratie in de cognitieve gedragstherapie. Gedragtherapie, 39, 4, 281-292.