Skip to main content

VQ - Norwegian

VQ norsk versjon oversatt og tilpasset av Eli Alperstein, Hans J Johansen mfl.. etter tillatelse fra Matthew Smout. Prosessnotater vedlegges i tråd med who oversettelsesprotokollen.

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.