Lappalainen et al., 2004

Printer-friendly version
APA Citation: 

Lappalainen, R., Lehtonen, T., Hayes, S. C., Batten, S., Gifford, E., Wilson, K. G., Afari, N., & McCurry, S. M. (2004). Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännön terapiatyössä. Tampere, Finland: Suomen Käyttäytymistieteellinen Tutkimuslaitos.

Publication Topic: 
ACT: Conceptual
Publication Type: 
Article
Language: 
Suomi (Finnish)
Abstract: 
  • Lappalainen, R., Lehtonen, T., Hayes, S. C., Batten, S., Gifford, E., Wilson, K.G., Afari, N., & McCurry, S. M. (2004). Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännön terapiatyössä (Applying Acceptance and Commitment Therapy (ACT): A Clinical Manual). Tampere, Finland: Suomen Käyttäytymistieteellinen Tutkimuslaitos (The Finnish Institute for Behavioural Science).
    An ACT clinical manual in Finnish.