Skip to main content

A-Tjak (Ed.) (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk.

APA Citation

A-Tjak (Ed.) (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Publication Topic
ACT: Conceptual
ACT: Empirical
Publication Type
Book
Language
Dutch
Keyword(s)
ACT, Acceptance and Commitment Therapy
Abstract

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene, tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en wordt de toepassing ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in multidisciplinaire teams worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie, chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme. Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk over ACT als preventie. De lezer krijgt diverse handvatten om ACT in praktijk te brengen.

Comments
- Praktische inleiding over Acceptance & Commitment Therapy ACT
- Geeft u nieuwe inzichte in cognitieve gedragstherapie
- Vergroot uw kennis door uitgebreide casuïstiek