Belgium & Netherlands (Dutch-speaking) Chapter Information

Printer-friendly version

ACBS BeNe:  http://lh6.ggpht.com/_UttjmcrUczU/TNigpRpQnCI/AAAAAAAAAaA/12-hQq24rm0/s640/belgium%20image.JPGBelgisch Nederlandse ondervereniging van de ACBS

Opgericht in 2010

 

Contact Informatie

Registratie en informatie: www.acbsbene.com

 

Doelstelling 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de wetenschappelijke en klinische praktijk van de contextuele gedragswetenschappen.

Meer specifiek richt de vereniging zich op:
 
  • Allen in Belgie en Nederland, die wetenschapper, student, of therapeut/coach of anderszinds professioneel bezig met gedragsverandering zijn en die geinteresseerd zijn in de principes en uitvoering van contextuele gedragswetenschap  en geinteresseerden;
  • Diegenen die in Belgie and Nederland wetenschapsbeoefening stimuleren met een focus op de ontwikkeling van coherent en progressief onderzoek naar menselijk gedrag volgens de principes van contextuele gedragswetenschap;
  • het identificeren en stimuleren van de ontwikkeling van nuttige basisprincipes, werkbare toegepaste theorieen die verbonden zijn met deze principes, effectieve toegepaste technieken gebaseerd op deze theorieen en succesvolle wijze van training en disseminatie van deze ontwikkelingen , geleid door de best mogelijk beschikbare wetenschappelijke evidentie; en van effectieve preventie en interventie strategieen;  
  • het stimuleren van een blik op wetenschap die waarde hecht aan een dynamische, doorlopende interactie tussen de basale en toegepaste elementen, en tussen praktische toepassing en empirische kennis;
  • het stimuleren van de otnwikkeling in Belgie en Netherland van een gemeenschap van wetenschappers, onderzoekers, opleiders en uitvoerders, die zullen samenwerken in een collegiale, open, zelf-kritische, niet discriminerende en wederzijds steunende wijze, die effectief is om waardevolle uitkomensten tot stand te brengen en in het exploreren van bijkomende implicaties van dit werk en dat de nadruk legt op open methoden met lage kosten om met dit werk verbonden te zijn, zodat een focus kan vastgehouden worden op het profijt van anderen;
  • het adviseren van openbare lichamen met betrekking tot contextuele gedragswetenschappen in Belgie en Netherland;
  • het organiseren en ondersteunen van forums, congressen, websites, discussiegroepen en andere dergelijke activiteiten ten behoeve van het bereiken van de doelen van de vereniging. 

 

Informatie voor leden

Mensen die geinteresseerd zijn in functioneel contextuele wetenschap en toepassing in Belgie en Nederland, RFT en ACT en die al lid zijn van de moedervereniging kunnen lid worden. Wij hanteren een waardegerichte contributie.

Met veel genoegen laten wij u weten dat de website van de Belgisch-Nederlandse ACT Vereniging, de ACBS BeNe geheel vernieuwd is. Helaas functioneerde de oude website niet zoals we dat graag wilden. De nieuwe website is veel gebruiksvriendelijker en we hopen dat het een plek wordt waar mensen met interesse in ACT elkaar kunnen vinden en kennis kunnen delen. De website heeft een nieuw adres gekregen: www.acbsbene.com. Hiermee laten we duidelijker zien dat de vereniging voor alle Nederlandstaligen is en betrekken wij onze Belgische collega's hopelijk meer.
Wie al lid was van de ACBS BeNe en was ingeschreven via de oude website (www.acbsbene.nl) moet zich opnieuw inschrijven op de nieuwe website. We hebben helaas geen gelegenheid om alle gegevens over te hevelen. De nieuwe website heeft immers ook meer functionaliteiten. We hebben zoveel mogelijk wensen en adviezen van leden overgenomen op de nieuwe website.
Wie geen lid (meer) is kunnen wij een mooi aanbod doen: men kan nu gratis lid worden tot 2013. Aan het begin van het nieuwe jaar zullen alle leden een verzoek ontvangen om het lidmaatschapsgeld over 2013 te betalen.
Bent u lid, dan nodigen wij u uit rond te kijken op de website en de mogelijkheden ervan te ontdekken. Zijn er zaken die u er graag op wilt, maar die er nog niet opstaan, dan kunt u deze zelf toevoegen (uw eigen profiel, cursusaanbod voor de agenda, een discussiestuk of therapiemateriaal), of een mail sturen via de website om suggesties door te geven.  Wij hopen met alle leden de website uit te bouwen tot een waardevol geheel.