ACT in Farsi/Persian

Printer-friendly version

سلام و خوش آمد به همه ی روانشناسان و دانشجویان علاقه مند به روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.این قسمت از انجمن علوم رفتاری برای فارسی زبانان ایجاد شده است.امیدوارم همه ی دوستانی که علاقه مند به این روش درمانی هستند در این قسمت فعالیت کنند