Nyhedsbreve fra bestyrelsen 2013

Printer-friendly version

Juni 2013 - Lidt orientering:

Bestyrelsen i ACBS Denmark har siden valget haft to møder. Bestyrelsen består som bekendt af Helle Enstrøm, Jens Einar Jansen, Cristina Nielsen, Mikael Knudsen, Rikke Kjelgaard og undertegnede. Vi arbejder på at åbne op for tilmeldinger til selskabet. Vi planlægger i den forbindelse møder for kommende medlemmer med orientering om selskabet og general udveksling. Der vil desuden være ACT faglige indslag og socialt samvær. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har et fagligt indslag, du gerne vil bidrage med. Møderne kommer til at ligge i henholdsvis Århus og København ultimo oktober (under planlægning). Hvis man melder sig til et møde, er der mulighed for at deltagergebyret kan modregnes gebyret for at tegne medlemskab af selskabet. Vi arbejder ligeledes på at udvikle hjemmesiden www.acbsdenmark.dk og har netop oprettet en facebook side: www.facebook.com/acbsdenmark. ACBS Denmark har ligeledes siden her.
Endelig er der møde i forbindelse med Verdenskongressen i ACT i Sydney 8-12 juli. Deltagere i kongressen, der er interesseret i det danske chapter mødes fredag d. 12.7. kl.12.15-13.00 (Location: Mathews 310, level 3) jf. det officielle program.

På bestyrelsens vegne,

Ole Taggaard Nielsen.