Norway

Printer-friendly version

logo Norway

 

 

ACBS Norway

Affiliated 2016

Contact Information

Thorvald Andersen
 

ACBS Norway Board 2017:

Leder (President): Thorvald Andersen
Nestleder (Vice President): Eli Alperstein
Kasserer (Treasurer): Asle Elen
Styremedlemmer (board members): Tom Østergaard, Christine Nitter, Hilde Nymoen
Studentmedlem: Arild Brække
Varamedlem: Matthias Reckert

Valgkomite: Ida Solhaug (1 medlem skal fortsatt velges blant medlemmene)
 

Info about the board members:

 
Thorvald Andersen bor i Tønsberg. Spesialist i klinisk psykologi. Har erfaring med ACT i arbeid med psykosepasienter, barn- og unge og i en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Jobber i dag ved DPS Vestfold og i privat praksis ved Tønsberg medisinske senter. Holder workshops i ACT. 

Eli Alperstein bor i Trondheim. Utdannet idrettsviter innen forebygging og rehabilitering. Jobber i dag som gruppeterapeut med ACT ved Unicare Helsesenter med pasienter innen smerte, utmattelse og overvekt, og ved Smertesenteret, St Olavs Hospital. Har erfaring med å gi workshops i ACT til ulike yrkesgrupper.

Asle Thude Elen bor i Ås i Akershus. Spesialist i klinisk psykologi. Jobber ved Follo ARA døgn ROP - Akershus Universitetssykehus HF, og i privat praksis ved Follopsykologene. Holder workshops i ACT.

Tom Østergaard bor i Arendal. Spesialist i klinisk psykologi og barne- og ungdomspsykologi. Jobber ved sykehuset i Arendal og i privat praksis, og er i avslutningsfasen av en doktorgrad innen ACT for tilbakevendende depresjon. 
 
Christine Caroline Nitter bor i Tromsø. Jobber som fastlege og har nylig fått et stipend fra den norske legeforening for å forske på bruk av ACT i allmennpraksis.

Hilde Nybakk Nymoen bor i Asker. Utdannet sosionom og har hovedfag i sosialt arbeid samt mellomfag i psykologi . Jobber som rådgiver i en forsknings- og fagutviklingsavdeling i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. 

Arild Brække bor i Oslo. Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, ledelse og kognitiv terapi. 
Jobber nå som behandler på Nedre Romerike DPS og holder på med en masterutdanning i psykisk helsearbeid, der jeg tematiserer bruken av tvangsmidler.
 
Mathias Reckert bor i Mo i Rana. Spesialist i kirurgi, Spesialist i Fysikalsmedisin og Rehabilitering. Utdannet innen kognitiv terapi, ACT og Mind-Body medisin. Jobber ved Helgeland Rehabilitering og privat legekontor. 
 

Geographic Boundaries of the Chapter


Norway
 

Mission/Objectives

The objective of ACBS Norway is to ensure and support the development and dissemination of ACT, Contextual Behavioral Science and practical application. The interest for CBS is growing in Norway and we hope to see many local initiatives. The Norwegian chapter aims to be a common platform for sharing information about all CBS activities in Norway.

Chapter Activities

During the ACBS World Conference in Sevilla, the Norwegian Chapter held its Annual General Meeting for 2017. 

Description of Membership

Membership is open to people from a variety of educational backgrounds and professions relevant to the purpose of the chapter. ACBS Norway honors the belief that diversity makes grounds for further advancements in CBS. We anticipate that members will be involved in clinical practice, research, teaching and organizational activities, from both academic and non-academic backgrounds and from both private and public work places. There is currently no membership fee for the Norway Chapter, but members are required to have an up-to-date paid up membership with the ACBS in order to be considered a member.
 

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.