Norway

Printer-friendly version

logo Norway

 

 

ACBS Norway

Affiliated 2016

Contact Information

Thorvald Andersen
 

ACBS Norway Board 2018/2019:

Leder (President): Thorvald Andersen
Nestleder (Vice President): Eli Alperstein
Kasserer (Treasurer): Asle Elen
Styremedlemmer (board members): Tom Østergaard, Stanislaw Malicki, Marianne Åtland Skårberg
Studentmedlem: Arild Brække
Varamedlem: Gro Sandberg

Valgkomite: Ida Solhaug (1 medlem skal fortsatt velges blant medlemmene)
 

Info about the board members:

 
Thorvald Andersen bor i Tønsberg. Spesialist i klinisk psykologi. Har erfaring med ACT i arbeid med psykosepasienter, barn- og unge og i en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Jobber i dag ved DPS Vestfold og i privat praksis ved Tønsberg medisinske senter. Holder workshops i ACT. 

Eli Alperstein bor i Trondheim. Utdannet innen indrettsvitenskap med forebygging og rehabilitering som spesialfelt. Jobber i dag som gruppeterapeut med ACT ved Smertesenteret, St Olavs Hospital og i prosjektet Mestringshuset i Trondheim Kommune. Har erfaring med å gi workshops i ACT til ulike yrkesgrupper.

Asle Thude Elen bor i Ås i Akershus. Spesialist i klinisk psykologi. Jobber ved Follo ARA døgn ROP - Akershus Universitetssykehus HF, og i privat praksis ved Follopsykologene. Holder workshops i ACT.

Tom Østergaard bor i Arendal. Spesialist i klinisk psykologi og barne- og ungdomspsykologi. Jobber ved sykehuset i Arendal og i privat praksis, og er i avslutningsfasen av en doktorgrad innen ACT for tilbakevendende depresjon. 
 
Stanislaw Malicki bor i Jessheim, Akershus. Spesialist i klinisk voksenpsykologi med 30 års erfaring innen psykisk helsevern. Peer-reviewed ACT trener. Videreutdannet også i kognitiv terapi (CBT) og dialektisk atferdsterapi (DBT). Har brukt ACT i klinisk praksis siden 2009. Jobber ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Øvre Romerike og underviser ACT for leger og psykologer ved University for Social Sciences and Humanities i Warszawa. Veileder også terapeuter.
 
Marianne Åtland Skårberg bor i Kongsberg. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykolog. Holder på med spesialisering i voksenpsykologi. Fagfellevurdert BET terapeut (Basal Eksponeringsterapi). Jobber ved Kongsberg DPS, Vestre Viken HF, seksjon Dag- og døgnbehandling. Utvikler og driver Dagbehandling med ACT. 

Arild Brække bor i Oslo. Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, ledelse og kognitiv terapi. 
Jobber nå som behandler på Nedre Romerike DPS og holder på med en masterutdanning i psykisk helsearbeid, der jeg tematiserer bruken av tvangsmidler.
 
Gro Sandberg bor i Oslo. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber ved Kreftrehabiliteringssenteret ved Oslo universitetssykehus (Aker).  Bruker ACT i individuell arbeidsrettet psykoterapi og i undervisning / grupper rettet mot ulike grupper rehabilitering, og mestring av hørselstap.
 

Geographic Boundaries of the Chapter


Norway
 

Mission/Objectives

The objective of ACBS Norway is to ensure and support the development and dissemination of ACT, Contextual Behavioral Science and practical application. The interest for CBS is growing in Norway and we hope to see many local initiatives. The Norwegian chapter aims to be a common platform for sharing information about all CBS activities in Norway.

Chapter Activities

During the ACBS World Conference in Sevilla, the Norwegian Chapter held its Annual General Meeting for 2017. 

The Annual General Meeting for 2018 was held online via Zoom on the 11.12.2018. The minutes form the meeting can be found in the ist of files below.

Description of Membership

Membership is open to people from a variety of educational backgrounds and professions relevant to the purpose of the chapter. ACBS Norway honors the belief that diversity makes grounds for further advancements in CBS. We anticipate that members will be involved in clinical practice, research, teaching and organizational activities, from both academic and non-academic backgrounds and from both private and public work places. There is currently no membership fee for the Norway Chapter, but members are required to have an up-to-date paid up membership with the ACBS in order to be considered a member.
 

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.