Two Days Basic Training Course in ACT – Igor Krnetic, PhD, Novi Sad, Serbia

Printer-friendly version
Dec 7 2019 - 10:00am - Dec 8 2019 - 6:00pm
Online/Phone: 
No
World Region: 
Europe
Serbia and Montenegro
-
Language: 
Босански/ Hrvatski/ Српски (Bosnian/ Croatian/ Serbian)
Igor Krnetic, PhD

Dvodnevni bazični trening iz ACT-a predstavlja sveobuhvatan uvod u teoriju i intervencije ACT-a kojim se pokrivaju konceptualizacija slučaja iz ACT perspektive i način upotrebe svih šest ACT procesa: prihvatanje, defuziranje, puna svesnost o 'sada i ovde', kontekstualna perspektiva doživljavanja sebe, otkrivanje ličnih vrednosti i posvećeno delovanje.

Sadržaj treninga:
• uvod u način na koji se u ACT-u posmatra ljudska patnja,
• neposredno iskustveno razumevanje ACT intervencija i procesa,
•razumevanje načina primene ACT intervencija kroz tok terapijskog tretmana.

Način rada:
Fokus će biti na bazičnim konceptima, ličnom doživljavanju i učenju praktične primene u terapijskoj praksi. ACT tehnike biće jasno objašnjene, lično doživljene i integrisane u proces terapije.
Posebna pažnja biće posvećena biranju efikasnih reakcija na najčešće terapijske situacije, kriterijuma za usmjeravanje na levu ili desnu stranu heksafleksa i kako s punom svesnošću kontinuirano praviti izbore tokom terapijske seanse.
Iskustvene vežbe izvodiće se individualno i grupno, u parovima i malim grupama. Ove vežbe će biti u službi terapeutovog iskustvenog razumevanja načina upotrebe pune svesnosti (eng. mindfulness) i prihvatanja (eng. acceptance) u svrhu menjanja klijentovog odnosa prema bolu i patnji, i njegovog usmeravanja posvećenom delovanju, u pravcu slobodno izabranih vrednosti, odnosno onoga što mu je u životu duboko važno.

Učesnici će nakon treninga znati:
1. Konceptualizovati anksioznost, depresiju i bes iz perspektive ACT-a
2. Primeniti ACT u svrhu pomaganja klijentima da promene stare obrasce iskustvenog izbegavanja (što je prema ACT-u u korenu emocionalnih poremećaja) i da umjesto toga razviju punosvesno prihvatanje sadašnjeg trenutka.
3. Upotrebiti ključne intervencije za svaki od šest ACT procesa kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga.
4. Kombinovati ACT procese u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana.

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, REBT, ACT i CFT terapeut. REBT u svom kliničkom radu primenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primenu kognitivno-bihejvioralnih terapija sprovodi od 2007. godine. ACT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača Stevena C. Hayesa, Kelly G. Wilsona i drugih.
Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz zapadnog balkana za primenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, a u saradnji istaknutim stručnjakom za ACT Sonjom Batten napisao je poglavlje o ACT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku “KBT danas: razvoj i promene.” Do sada je sproveo više od 25 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije u brojnim gradovima Zapadnog Balkana.

Pisani materijali: svi učesnici će dobiti Priručnik za bazični nivo primene ACT-a na našem jeziku.

Sertifikat: učesnici će dobiti sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za primenu ACT.
ACT zajednica je odlučila da ne odredi kriterijume za proces sertifikacije za ACT terapeute, odnosno da ne kreira proces na osnovu kojeg bi jedan edukator ili organizacija imali pravo da proglašavaju druge profesionalce kvalifikovanim/sertifikovanim/akreditovanom ACT terapeutima, jer bi takav način edukovanja stvorio hijerarhijski i zatvoren proces. Umesto toga, tvorci ACT-a i edukatori za ACT podstiču profesionalce na stvaranje otvorene, samokritične, uzajamno podržavajuće zajednice koja radi zajedno i gradi progresivnu psihologiju koja će moći bolje odgovoriti na izazove ljudske patnje. Edukatori ili organizacije izdaju samo sertifikate o učešću u određenom ACT treningu sa brojem sati.

Cena treninga iznosi 150 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).
Detalje u vezi sa načinom plaćanja dobijate nakon prijave. Svoju prijavu, kao i sva pitanja u vezi sa treningom, možete uputiti na office@temenos.rs ili na broj telefona +381600102115

Za učesnike iz Beograda, organizovani prevoz uračunat je u cenu.