Two Days Basic Training Course in ACT – Igor Krnetic, PhD, Novi Sad, Serbia

Printer-friendly version
Apr 21 2018 - 10:00am - Apr 22 2018 - 6:00pm
Online/Phone: 
No
World Region: 
Europe
Serbia and Montenegro
-
Language: 
Босански/ Hrvatski/ Српски (Bosnian/ Croatian/ Serbian)
Igor Krnetic, PhD

Temenos centar organizuje bazični trening iz ACT-a za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja koji se bave psihoterapijom.

Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT) je najuticajnjii pristup trećeg talasa bihejvioralne terapije. Trening će vam omogućiti da steknete primenljiva znanja o teoriji i intervencijama u okviru ACT-a. To se, konkretno, odnosi na usvajanje perspektive ovog terapijskog pravca i način upotrebe svih šest procesa ACT-a:
– prihvatanje
– defuzioniranje
– punu svesnost o sada i ovde (mindfulness)
– kontekstualnu perspektivu doživljavanja sebe
– razjašnjavanje vrednosti
– posvećeno delovanje

Način rada:
Primarni fokus treninga je na bazične koncepte, doživljavanje i praktičnu primenu. Posebna pažnja posvećena je biranju efikasnih reakcija na najčešće terapijske situacije, uz iskustvene vežbe koje se izvode individualno (u parovima ili malim grupama). Na ovaj način, terapeuti će dobiti priliku da iskuse i samim tim bolje razumeju način na koji se koristi puna svesnost (mindfulness) i prihvatanje (acceptance) u svrhu menjanja klijentovog odnosa prema bolu i patnji, kao i njegovog usmeravanja u pravcu posvećenog delovanja, odnosno slobodno izabranih vrednosti.

S obzirom na praktičnu usmerenost treninga, pravo učešća imaju:
– studenti završnih godina humanističkih nauka na edukaciji iz psihoterapije
– diplomirani/master psiholozi, specijalisti psihijatrije i lekari na specijalizaciji iz psihijatrije, bez obzira na terapijsku orijentaciju, sa iskustvom psihoterapijskog/savetodavnog rada sa klijentima

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka i ACT terapeut. Više informacija o voditelju treninga na www.krnetic.com/biografija.html

Cena treninga iznosi 150 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Detalje u vezi načina plaćanja dobijate nakon prijave. Svoju prijavu, kao i sva pitanja u vezi treninga, možete uputiti na office@temenos.rs ili na broj telefona 061 651 1 851.