Two Days Basic Training Course in ACT – Igor Krnetic, PhD, Ljubljana, Slovenia

Printer-friendly version
Feb 9 2019 - 10:00am - Feb 10 2019 - 6:00pm
Online/Phone: 
No
World Region: 
Europe
Slovenia
-
Language: 
English
Igor Krnetic, PhD

Vabimo vas na dvodnevno uvodno izobraževanje iz Terapije sprejemanja in predanosti (ACT). ACT je novejša oblika psihoterapije, ki temelji na procesih čuječnosti, sprejemanja in vedenjski aktivaciji z namenom spodbujanja psihološke fleksibilnosti. Je z dokazi podprta terapija, ki je učinkovita za različne psihične težave in spada v tretji val kognitivno-vedenjske terapije. Več o ACT-u lahko preberete na spletni strani Association for Contextual Behavioral Science: https://contextualscience.org/

Delavnica predstavlja celovit uvod v teorijo in intervencije ACT-a, vključuje konceptualizacijo primerov iz ACT perspektive ter načine uporabe vseh šestih ACT procesov: sprejemanje, defuzija, kontakt s sedanjim trenutkom, jaz kot kontekst, vrednote in predana aktivnost. Vsebina delavnice:
– Kako v okviru ACT-a razumemo človeško trpljenje
– Neposredno izkustveno razumevanje ACT intervencij in procesov
– Uporaba ACT intervencij v psihoterapevtskem kontekstu.

Poudarek bo na osnovnih konceptih, osebni izkušnji in praktični uporabi v terapevtski praksi. Podana bo jasna razlaga ACT tehnik, čemur bo sledilo osebno izkustvo in integracija v proces terapije. Namen izkustvenih vaj bo, kako uporabiti čuječnost za spreminjanje klientovega odnosa do bolečine in trpljenja, in usmerjanje delovanja v smeri zavestno izbranih vrednot – tistega, kar mu je v življenju pomembno.

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci znali:
1. Razumeti anksioznost, depresijo in jezo iz ACT perspektive
2. Uporabljati ACT za pomoč klientom pri spreminjanju starih vzorcev izkustvenega izogibanja
in namesto tega razvijati čuječe sprejemanje sedanjega trenutka.
3. Uporabiti ključne intervencije za vsakega od šestih ACT procesov v okviru didaktične
predstavitve in neposredne izkušnje tekom izobraževanja.
4. Kombinirati ACT procese za doseganje boljših rezultatov terapije.

VODJA IZOBRAŽEVANJA:
Prof. Igor Krnetić je doktor psihologije, KVT, ACT in terapevt na sočutje usmerjene terapije (CFT). Je izredni profesor za klinično psihologijo (Oddelek za psihologijo, Banja Luka). KVT pri svojem kliničnem delu uporablja od leta 2002, izobraževanja in supervizijo iz vedenjsko-kognitivne terapije pa izvaja od leta 2007. Iz ACT-a se je izobraževal pri ustanoviteljih Stevenu Hayesu, Kelly Wilsonu in drugih. Doslej je vodil več kot 25 izobraževanj iz tretjega vala kognitivno-vedenjske terapije v številnih mestih Zahodnega Balkana. Več informacij o Igorju in izobraževanjih lahko najdete na: www.centarzakbt.org in www.krnetic.com.

Komu je izobraževanje iz ACT namenjeno?
Izobraževanje je namenjeno psihologom, specialistom ali specializantom psihiatrije, psihoterapevtom ali edukantom psihoterapije, ki imajo izkušnje za vzpostavljanje terapevtskega odnosa, znanje za razumevanje klientovih težav in uporabo ustreznih psihoterapevtskih in svetovalnih intervencij.

Izobraževanje bo potekalo v bosanskem jezik, organizirano bo prevajanje v slovenščino.

PRISPEVEK:
Prispevek za dvodnevno delavnico znaša na osebo 200 EUR + 22 % DDV.

Certifikat:
Vsi udeleženci bodo prejeli osnovni priročnik za ACT in certifikat o 16-urni udeležbi na strokovnem izobraževanju za uporabo ACT-a.

PRIJAVE:
Število mest je omejeno, zato bomo upoštevali prijave po vrstnem redu. Ob prijavi nakažite kotizacijo na račun Inštituta IPSA (Naziv: Inštitut IPSA. Zg. Gameljne 55a, 1211 Lj-Šmartno. Transakcijski račun: 020320254270905). Prijavite se lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti. V primeru vaše odjave štirinajst dni pred začetkom delavnice, vplačano kotizacijo zadržimo. Za več informacij se obrnite na Inštitut IPSA https://www.ipsa.si/sl/event/uvod-v-terapijo-sprejemanja-in-predanosti-act/