Three Days Basic Training Course in ACT – Igor Krnetic, PhD, Novi Sad, Serbia

Printer-friendly version
Mar 16 2012 - 10:00am - Mar 18 2012 - 5:00pm
Bosnia and Herzegovina
Igor Krnetic, PhD

PRAVO UČESCA IMAJU:

1. Diplomirani/master psiholozi,
2. Specijalisti psihijatrije,
3. Lekari na specijalizaciji iz psihijatrije,

a koji imaju iskustvo psihoterapijskog / savetodavnog rada sa klijentima / pacijentima, te vladaju veštinama za (1) izgradnju, održavanje i završavanje terapijskog odnosa i radnog saveza, (2) procenu, razumevanje i formulisanje klijentovih problema prema nekom od terapijskih modela, (3) primenu odgovarajućeg raspona psihoterapijskih / savetodavnih intervencija.

Broj mesta je ograničen na 14 učesnika.

TRAJANJE TRENINGA:
Trening će trajati 2,5 dana od 16. do 18. marta 2012. godine:
petak od 16-19 časova
subota i nedelja od 10-17 časova.

CENA TRANINGA:
Cena trodnevnog treninga iznosi 10.000 dinara.

Po zavrsetku treninga se dobija sertifikat o učešću na bazičnom nivou treninga iz ACT-a, u trajanju od 17 sati.

PRIJAVLJIVANJE:
Prijave i sve informacije na 064 114 7696 (Vladan Beara) u cilju provere raspolozivosti mesta.

Zatim je potrebno uplatiti 2.000 dinara na žiro-račun REBT PRAXIS CENTRA i osnovne podatke sa dokazom o uplati poslati najkasnije do 02. marta 2012.na mail rebtpraxiscentar@gmail.com

PREOSTALI IZNOS (8.000 dinara) uplatiti najkasnije do 14. marta 2012. godine.

Ukoliko Vam odgovara, naravno, čitavu sumu možete uplatiti odjednom.

Napomena: u slučaju odustajanja, uplaćen novac se ne vraća; u slučaju otkazivanja treninga, uplaćen novac biće vraćen.

Broj žiro računa:
Uplate izvršiti do navedenih rokova na žiro račun REBT PRAXIS CENTRA:
285-124079730001-08 u Volks Banka
svrha uplate kotizacija za ACT trening