12 Week Training Course in Compassion Focused ACT – Igor Krnetic, PhD, Banja Luka, Bosnia & Herzegovina

Printer-friendly version
Repeats every 2 weeks until Mon Dec 31 2018 .
Oct 29 2018 - 4:00pm - 8:00pm
Nov 12 2018 - 4:00pm - 8:00pm
Nov 26 2018 - 4:00pm - 8:00pm
Dec 10 2018 - 4:00pm - 8:00pm
Dec 24 2018 - 4:00pm - 8:00pm
Online/Phone: 
No
World Region: 
Europe
Bosnia and Herzegovina
-
Language: 
Босански/ Hrvatski/ Српски (Bosnian/ Croatian/ Serbian)
Igor Krnetic, PhD

Compassion Focused ACT

Edukacija iz Compassion Focused ACT-a (Saosjećanjem usmjerene terapije prihvatanjem i posvećenošću) predstavlja sveobuhvatan uvod u teoriju i intervencije kojim se pokrivaju razumijevanje i građenje saosjećajnog uma (eng. compassionate mind), konceptualizacija slučaja iz ACT perspektive i način upotrebe svih šest ACT procesa: prihvatanje, defuziranje, puna svjesnost o sada-i-ovde, kontekstualna perspektiva doživljavanja sebe, otkrivanje ličnih vrijednosti i posvećeno djelovanje.

Sadržaj treninga:
• uvod u razumijevanje i građenje saosjećajnog uma,
• uvod u način na koji se u ACT-u posmatra ljudska patnja,
• neposredno iskustveno razumjevanje saosjećajnog uma i ACT intervencija i procesa,
• razumjevanje načina primjene saosjećajnog uma i ACT intervencija kroz tok terapijskog tretmana.

Način rada:
Fokus će biti na bazičnim konceptima, ličnom doživljavanju i učenju praktične primjene u terapijskoj praksi.
Saosjećajni um (compassionate mind) pomaže terapeutima i klijentima da razviju i njeguju duboko razumjevanje i saosjećanje prema sebi i drugim ljudskim bićima. Veoma je značajno da se pažljivo i s punom svjesnošću formira zdraviji odnos prema svojim i tuđim bolnim mislima i osjećanjima. Trening će istražiti saosjećanje (eng. compassion) iz perspektive novih evolucionih pristupa, kao i iz ugla teorija afektivne povezanosti (eng. attachment) i emocionalne regulacije. Kroz vježbe samosvjesnosti i didaktičke instrukcije učesnici će doživjeti kako saosjećajni um može biti koristan kada smo u potrazi za zdravim osnažujućim emocijama, kao i prilikom suočavanja sa bolnim osjećanjima. Na taj način, formira se sigurna baza i saosjećajno (umjesto hostilno) unutrašnje okruženje, odakle je lakše da se krene ka smislenom životu, vođenom ličnim vrijednostima.
ACT tehnike biće jasno objašnjenje, lično doživljene i integrisane u proces terapije. Posebna pažnja biće posvećena biranju efikasnih reakcija na najčešće terapijske situacije, kriterijuma za usmjeravanje na lijevu ili desnu stranu heksafleksa i kako s punom svesnošću kontinuirano praviti izbore tokom terapijske seanse. Iskustvene vježbe izvodiće se individualno, u parovima ili malim grupama. Ove vježbe će biti u službi terapeutovog iskustvenog razumjevanja načina upotrebe pune svesnosti (eng. mindfulness) i prihvatanja (eng. acceptance) u svrhu mjenjanja klijentovog odnosa prema bolu i patnji, i njegovog usmjeravanja posvećenom delovanju u pravcu slobodno izabranih vrijednosti, odnosno onoga što mu je u životu važno.

Učesnici će nakon treninga znati:
1. Prizvati unutrašnju mudrost i vještine saosjećanja u svoj unutrašnji svijet i svijet klijenta, i da se iz te referentne tačke radi s bilo čim što se pojavi unutar i izvan terapeuta i klijenta
2. Pomoći klijentima u razvijanju kapaciteta da doživljavaju sebe i odnose se prema sebi, ili dijelovima sebe, na saosećajne načine, odnosno preko saosećajnog uma
3. Konceptualizovati anksioznost, depresiju i bijes iz perspektive ACT-a
4. Primjeniti saosjećajni um i ACT u svrhu pomaganja klijentima da promjene stare obrasce iskustvenog izbegavanja (što je prema ACT-u u korijenu emocionalnih poremećaja) i da umjesto toga razviju prihvatanje sadašnjeg trenutka sa saosjećanjem i punom svjesnošću
5. Upotrebiti ključne intervencije za svaki od šest ACT procesa kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga
6. Kombinovati saosjećajni um i ACT procese u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana

Voditelj treninga: Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, RE&KBT supervizor, ACT i CFT terapeut. RE&KBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine, dok edukaciju i superviziju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija sprovodi od 2007. godine. ACT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača Stevena C. Hayesa, Kelly G. Wilsona i drugih, dok CFT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2013. godine, a učio ga je od osnivača ovog pristupa Paul Gilberta (uvodni nivo u Cirihu, a zatim napredni nivo iz kliničkih vještina za primjenu CFT na Univerzitetu Derby). Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz zapadnog balkana za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije. U saradnji istaknutim stručnjakom za ACT Sonjom Batten napisao je poglavlje o ACT, a u saradnji sa tvorcem CFT-a Pol Gilbertom napisao je poglavlje o CFT, u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku "KBT danas: razvoj i promene." Do sada je sproveo više od 25 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije u brojnim gradovima zapadnog balkana. Kompletna lista održanih treninga iz ACT nalazi se ovdje.

Pisani materijali:
Svi učesnici će dobiti Priručnik za bazični nivo primjene ACT-a na našem jeziku.

Sertifikat: učesnici će dobiti sertifikat o 24 sata učešća na stručnom usavršavanju.

Trajanje:
Trening traje 12 sedmica i sastoji se od 6 četvoročasovnih susreta, ponedeljkom od 16 do 20 časova, svake druge sedmice, sa početkom 29. oktobra 2018.
Prva dva susreta podrazumijevaju teorijsko i iskustveno razumijevanje i građenje saosjećajnog uma, druga dva teorijsko i iskustveno razumijevanje ACT-a, a treća dva vježbanje praktične primjene naučenog kroz peer counseling superviziju.

Cijena: 600 KM. U cijenu su uračunati svi troškovi (prostor, osvježenje, izrada sertifikata i Priručnik za bazični nivo primjene ACT-a na našem jeziku).

Način prijavljivanja: prijaviti se na e-mail office@centarzakbt.org i uplatiti 50 KM, najkasnije do 22. oktobra, na žiro-račun Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju 1610450055280046 Raiffeisen Bank (kao svrhu uplate navesti "Trening iz CfACT").
Izvršena uplata i rano prijavljivanje omogućavaju polazniku rezervisanje mjesta u treningu.
Napomena: u slučaju odustajanja, novac uplaćen za prijavu se ne vraća; u slučaju otkazivanja treninga, novac uplaćen za prijavu biće vraćen.