ACT in IRAN درمان پذیرش و تعهرذ

Printer-friendly version

از دیدگاه درمان پذیرش و تعهد اختلالات روان شناختی و رنج بردن ناشی از عدم انعطاف پذیری روان شناختی است و با تیدیل عدم انعطاف پذیری روان شناختی به انعطاف پذیری روان شناختی این اختلالات و رنج ها کاهش قابل توجهی پیدا خواهند کرد. انعطاف پذیری روان شناختی خود از ناهمجوشی شناختی ، دلبسته نشدن به مفهوم ساخته شده از خود ، پذیرش تجربی ، ارتباط آگاهانه با زمان حال ، واضح سازی ارزش ها و عمل کردن بر اساس ارزش های شخصی که به صورت درونی با یکدیگر در ارتباط هستند، نشات می گیرد.
دردرمان پذیرش و تعهد هدف اصلی ایجاد انعطاف پذیری روان شناختی است؛ انعطاف پذیری روان شناختی یعنی توانایی انتخاب پاسخ عملی در بین گزینه های موجود و مناسب ، نه صرفا جهت اجتناب از افکار، احساسات ،خاطره ها یا تمایلات آشفته ساز که صرفاً انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شود.
بر اساس نتایج پژوهش ها این درمان بر روی افسردگی ، انواع اختلالات اضطرابی ، درد مزمن ، سوء مصرف مواد ، اختلالات خوردن ، اپیلپسی و ... اثر بخشی چشمگیری داشنه است.
با این که این درمان در ایران یک درمان جدید است ولی با همکاری بی دریغ ، دلسوزانه و همیشگی پرفسور استیون هیز و پروفسور افاری و مدیران انجمن در آمریکا به این تیم و راهنمایی های بسیاری از اساتید فرهیخته در ایران سعی بر آن داریم تا بتوانیم این درمان را به دور از اهداف تجاری با شیوه های پژوهشی علمی و با استفاده از تجربیات سایر دوستان ، همکاران و پژوهشگران در ایران بیازماییم. نتایج پژوهش های که پیش از این در ایران منتشر شده و نتایج مقدماتی پژوهش های این تیم نشان از اثربخشی بالای این درمان در ایران همچون سایر کشورها دارد .
به گرمی دست دوستان و اساتیدی را که تمایلی به گسترش این درمان در ایران دارند خواهیم فشرد و خواهشمندیم دانش خود و انتقادات سازنده خود را از این تیم دریغ نکنند.