Martinmyhre's blog

Funksjonell kontekstualisme

Vi starter i kjelleren for å fortsette med metaforen som avsluttet forrige innlegg. Her finner vi grunnmuren huset står på: de filosofiske antagelsene. Det har blitt fremhevet av utviklerne av ACT at å avklare de filosofiske grunnantagelsene er viktig for den totalt helheten av ACT modellen

En kort introduksjon - Aksept og forpliktelsesterapi

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) er en del av det Stephen Hayes (2004) kaller den kognitiv-atferdmessige (eng: Cognitive behavioral) tradisjonen. Dette er en bred definisjon som blant annet omfavner kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, tradisjonell atferdsanalyse, klinisk atferdsanalyse. Denne tradisjonen hadde sitt opphav i radikal behaviorismen og oppsto i motsetning til psykoanalyen og ble populær på 1960-tallet.

Aksept og forpliktelsesterapi og relational frame theory på norsk!

I denne bloggen vil jeg ha som mål å formidle aksept og forpliktelsesterapi (ACT) og relational frame theory (RFT) på norsk med hovedfokus på yrkesutøvere med en helse- og sosialfaglig utdanning. Jeg vil også legge ut mine (forsøk) på oversettelser av diverse instrumenter og skjema og vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger på både innhold og oversettelser. Hvis noen har kompetanse til å teste validitet/reliabilitet på norsk mottas hjelpen med stor takk.

Syndicate content