ACBS Denmark: Tre Informationsmøder i København og Århus, 2013/2014

Printer-friendly version

ACBS Denmark åbner nu for medlemskab og inviterer i den forbindelse til 3 spændende arrangementer i henholdsvis København og Århus. 

Alle med interesse for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) landet over bydes velkommen.

ACBS Denmark arrangementer:

København
3/10-2013 kl. 16:30-18:30
Århus
4/12-2013 kl. 15:00-17:00
København
24/1-2014 kl. 16:30-18:30

I København den 3/10-2013  vil bestyrelsen i ACBS Denmark fortælle om den danske underafdeling, og håber i den forbindelse på dialog med de fremmødte om perspektiverne med det danske ACBS. Det første arrangement er med kort varsel, idet vi har den store glæde, at Kelly Wilson er i landet og har sagt ja til at komme og holde et oplæg om et aktuelt emne indenfor ACT. Kelly Wilson er som bekendt en af ophavsmændene til ACT og professor i psykologi ved universitetet i Mississippi samt tidligere præsident af ACBS international.

I Århus den 4.12 ser programmet således ud:

Velkomst v/ ACBS bestyrelsesformand psykolog Ole Taggaard.

Tema: ACT anvendt i grupper.

Psykologerne Hanne Knudsen og Greta Lassen Lund fortæller om deres arbejde på Arbejdsmedicinsk klinik med stress-ramte i grupper, hvor de anvender ACT.
Hanne og Greta har gennem de sidste 4 år arbejdet systematisk og dedikeret med at udvikle ACT-intervention til folk ramt af stress.

Psykolog Louise Kronstrand Nielsen fortæller om sit arbejde med grupper af mennesker, med funktionelle lidelser (hypokondertilstand), hvor hun anvender ACT.
Louise arbejder på Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og vil komme ind på den forskning, der bedrives på klinikken. Desuden har hun psykologfirmaet SYNTESE i Århus, hvor hun arbejder med individuel terapi, supervision samt underviser i ACT og mindfulness. Louise er desuden medforfatter til bogen ”Mindfulness. En Manual til Træning af Bevidst Nærvær”, som udkom i maj 2010 på Hans Reitzels Forlag.
 

I København den 24/1-2014 er Thomas Gustavsson på progremmet. Han holder et oplæg om "Fokuseret ACT". Thomas Gustavsson har spillet en stor rolle i implementeringen af ACT i Sverige og er en populær forelæser inden for ACT. Han har sammen med Kirk Strosahl & Patricia Robinson udgivet bogen ”Focused ACT” om korttidsbehandling i ACT.

 

Medlemsskab og tilmelding:

Tilmelding samt ansøgning om medlemsskab sker online på www.acbsdenmark.dk

Brief in english:

Above are Information about three exchange meetings regarding the Danish chapter ACBS Denmark and an invitation to join the chapter. We have different speakers at the meeting: Kelly Wilson, Thomas Gustavsson, Ole Taggaard Nielsen among others (please see attached file for details that will be updated).

Meetings in Copenhagen October 3, January 24 (2014) 4.30 pm-6.30pm

Meeting in Århus December 4. 3 pm-5pm.

All who are interested are velcome !

Please visit www.acbsdenmark.dk for additional information and see attached file.

This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.